† Vereren † Volgen † Verkondigen †


Voorwaarden, disclaimer & Cookies

Betreft juridische informatie met betrekking tot het gebruik van deze website. Dit kunnen we verdelen over de volgende drie onderwerpen:
Cookies

Cookie beleid
Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (in de volksmond “Cookiewet”) is sinds juni 2012 van kracht. Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland aantrekt dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Dit kan via een privacystatementpagina. Daarnaast moet elke bezoeker vanuit Nederland vooraf eenmalig expliciet toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies. Toestemming vragen kan via een pop-up of een balk bovenaan de website met een knop “Ik geef toestemming” (ev. de optie “Ik geef geen toestemming”). Het verwijzen naar hoe cookies achteraf te blokkeren zijn via de browser is niet voldoende.

Voor technisch noodzakelijke cookies, zoals een winkelmandje of een inlogformulier, is geen toestemming vereist. Voorbeelden waarvoor wel toestemming is vereist zijn: Google Analytics, Google Maps, YouTube, Facebook, Twitter enz. Zonder toestemming mogen er geen cookies worden geplaatst en is aan de eigenaar van de website of alleen die functionaliteiten geblokkeerd worden, of de gehele website.

Baptistengemeente "de Fontein"
De website van Baptistengemeente "de Fontein" te Middelburg maakt geen gebruik van tracking “cookies”, we houden wel van cookies maar dan met pinda’s en chocolade!

informatie:
www.justitia.nl/cookiewetDisclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website.
Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Baptistengemeente "de Fontein" wordt geacht op de hoogte te zijn van het hieronder vermelde. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

ONVOLLEDIG
Ondanks de constante zorg en aandacht die Baptistengemeente "de Fontein" aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

RECHTEN
Baptistengemeente "de Fontein" behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domein­namen, merkenrechten, en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrek­king tot alle op of via deze website aangebo­den informatie.

AANSPRAKELIJKHEID
In geen enkel geval zijn Baptistengemeente "de Fontein", haar Raad van oudsten en leden aan­sprakelijk ten aanzien van directe en / of indirecte, immateriële of gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
defecten, virussen of overige onvol­komenheden aan apparatuur en soft­ware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website en aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Baptistengemeente "de Fontein" op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van derge­lijke schade.

COPYRIGHTS
Copyrights Informatie, gepubliceerd door de Baptistengemeente "de Fontein", mag niet integraal door derden worden gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur (Raad van oudsten) van de gemeente.
Gedeeltelijke overname van informatie of delen daarvan bij wijze van nieuwsgaring is toegestaan, mits daarbij de bron van de informatie wordt vermeld.

HYPERLINKS
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die niet onder de controle staan van Baptistengemeente "de Fontein". Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Baptistengemeente "de Fontein" worden aanbevolen.
Het gebruik van derge­lijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van Baptistengemeente "de Fontein" is het niet toegestaan links naar de website van Baptistengemeente "de Fontein" weer te geven.

TOEGANKELIJKHEID
Hoewel Baptistengemeente "de Fontein" er naar streeft dat de website continu toegankelijk is, kan Baptistengemeente "de Fontein" geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat zijn website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

VERSTORING WEBSITE
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

VRAGEN?
Vragen en of klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden aan de Raad (het bestuur) van Baptistengemeente "de Fontein".

DEZE WEBSITE
Deze website is het visitekaartje van onze gemeente, dus representatief en draagt bij aan de algehele uitstraling. Het is de manier om gegevens (contactgegevens) beschikbaar te hebben voor geïnteresseerden. Zoals vroeger de telefoongids werd gebruikt, kijkt men nu op het internet voor informatie.

FOTO’S
Het bestuur van de Baptistengemeente "de Fontein" heeft besloten om op deze website zeer beperkt enkele foto’s te plaatsen. Niet iedereen wil “world wide” te zien zijn en als dat zo is, zullen we die mening uiteraard respecteren. Als u ons dat kenbaar maakt, zullen we er voor zorgen dat er van u geen foto’s geplaatst worden.

Namens de Raad
Baptistengemeente "de Fontein" te Middelburg

Colofon

P. van Netten, eindredacteur
J. Mesu, audioregistratie

Baptistengemeente "De Fontein"
Roozenburglaan 22
4337JH Middelburg

IBAN: NL07 RABO 0385 3320 41


© 2020 Alle rechten voorbehouden - v.20200121 Baptistengemeente De Fontein Middelburg