† Vereren † Volgen † Verkondigen †


Bijbelstudie

Bijbelstudie in de even weken van september t/m mei op de woensdagavond van 20.00 – 21.30 uur in ons kerkgebouw, verzorgd door onze voorganger. De studie wordt ondersteund door een PowerPoint Presentatie, welke geraadpleegd- en desgewenst gedownload kan worden vanaf deze pagina. Er wordt meestal ook een audio registratie gemaakt van de bijbelstudie. Er wordt nog even gezocht hoe we die het beste kunnen presenteren.

In Hosea 4:6 zegt de Here God: "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis." Het is voor ons als gelovigen heel belangrijk te weten wat de Bijbel ons leert over het verlossingswerk van de Here Jezus Christus, maar ook over allerlei belangrijke zaken in het leven. In de Bijbel staat immers opgeschreven wat God aan ons bekend wil maken. Iedereen, van jong tot oud is van harte welkom bij de Bijbelstudie op de woensdagavond.
Colofon

P. van Netten, eindredacteur
J. Mesu, audioregistratie

Baptistengemeente "De Fontein"
Roozenburglaan 22
4337JH Middelburg

IBAN: NL07 RABO 0385 3320 41


© 2020 Alle rechten voorbehouden - v.20200121 Baptistengemeente De Fontein Middelburg