Kringen

Kringen

In onze gemeente geloven we dat we samen het lichaam van Christus vormen.  Het gemeente in kringen zijn is een mooie manier om deze gedachte  vorm te geven. Het streven is dat alle gemeenteleden actief lid zijn van een kring. Een kring is een vaste groep (7 – 15 personen) van christenen die iedere 2 weken bij één van de kringleden bij elkaar komt.

De meeste kringen komen op woensdagavond bij elkaar, maar er zijn ook kringen, die op andere dagen samenkomen. De avonden worden geleid door een vaste kringleider of op toerbeurt: alle kringleden doen actief mee.

Doel

De kringen zijn bedoeld om  tijd te nemen voor lofprijs,  te bidden, naar elkaar te getuigen en elkaar te helpen, maar vooral om samen meer over God en Zijn woord te leren en elkaar te stimuleren in geestelijke groei.

Kringsamenstelling

Bij het indelen van de kringen streven we naar diversiteit zodat we elkaar kunnen aanvullen.  Er zijn  – met toestemming van de raad – ook speciale kringen gevormd: de doelgroepkringen.

Wilt u meer weten over het bezoeken van een kring: neem gerust contact op!