Kringen

Kringen

De Baptistengemeente ‘de Fontein’ is een gemeente die op zondag voor de eredienst bij elkaar komt en door de weeks in huiskringen. Wij geloven dat de gemeente het ‘Lichaam van Christus’ vormt en om die gedachte te verwezenlijken wordt er naar gestreefd dat ieder lid van de gemeente actief is binnen een kring.
Een kring is een vaste groep christenen (7-15 personen) die om de twee weken bij een van de kringleden bij elkaar komt. Door deze huiselijke setting ligt het voor de hand dat de begrippen, openheid, gastvrijheid, laagdrempeligheid, vertrouwelijkheid en veiligheid in de huiskring beter tot uiting komen.

Doel

Het doel van de kring is om tijd te nemen voor lofprijzing, om te bidden, om elkaar te bemoedigen en te getuigen en elkaar waar nodig te helpen. Het gaat er om om samen meer over God en Zijn Woord te leren en elkaar te stimuleren in geestelijke groei.

Kringmoment

De meeste kringen komen op woensdag bij elkaar, maar er zijn ook kringen, die op andere dagen samenkomen. De avonden worden geleid door een vaste kringleider of de leden doen dit op toerbeurt.

Kringsamenstelling

Bij de indeling van de kringen wordt gestreefd naar diversiteit, zodat we elkaar kunnen aanvullen. Er zijn ook speciale kringen gevormd: doelgroepkringen. Om een doelgroepkring te vormen is toestemming nodig van de raad.

Sommige kringen bieden de mogelijkheid om met elkaar vooraf een maaltijd te gebruiken.

Vragen

Wilt u meer weten over het bezoeken van een kring neem dat gerust contact op via het emailadres: kringen@kerkdefontein.nl

Hieronder ziet u een lijst met adressen van bovengenoemde kringen (klik op de plaats voor info).
 • Breewijk
 • Koudekerke
 • Vlissingen
 • Maasbaai
 • Dag/avond: maandag
 • Kringadres: Dirk Arentsstraat 1 4335 EC Middelburg
 • Kringleider: Marcel Kamp
 • Zendeling: C&K
 • Dag/avond: dinsdag
 • Kringadres: Wisselend adres
 • Kringleider: Digna Pagé, Joke Voogdt
 • Zendeling: C&K
 • Dag/avond: woensdag
 • Kringadres: Wisselend adres
 • Kringleider: Dick Visser
 • Zendeling: Alex
 • Dag/avond: woensdag
 • Kringadres: Meestoof 34  4331VC  Middelburg
 • Kringleider: J.P. Mersie /Marian Bloks
 • Zendeling: Alex
 • De Veerse Poort
 • Oost-Souburg
 • De Bevelanden
 • Dag/avond: woensdag 1x / 3 weken
 • Kringadres: Wisselend adres
 • Kringleider: Paul van ‘t Veer
 • Zendeling: Edwin en Annelies
 • Dag/avond: woensdag
 • Kringadres: Wisselend adres
 • Kringleider: Willem Coppoolse
 • Zendeling: Tanja
 • Dag/avond: dinsdag
 • Kringadres: Louise de Colignylaan 7  4461 SK  Goes
 • Kringleider: Peter van Netten
 • Zendeling: Tanja
Doelgroepen Kringen
 • Vrouwenkring
 • Jongeren 18 -25 jaar
 • Lofprijs
 • Jongeren rond de 30 jaar
 • Dag/avond: woensdag-ochtend
 • Kringadres: Meestoof 34  4331 VC   Middelburg
 • Kringleider: Annette Visser
 • Dag/avond: laatste vrijdag van de maand 18.00 uur
 • Kringadres: Westerzicht 331  4385 BB  Vlissingen
 • Kringleider: Ruben van den Berge / Albert en Esmeralda de Kramer
 • Dag/avond: dinsdagavond
 • Kringadres: Gebouw “De Fontein”
 • Kringleider: Raoul de Jong
 • Dag/avond: zaterdag eens in de 3 weken
 • Kringadres: Wisselend adres 18.00 – 22.30 Inclusief maaltijd
 • Kringleider: Engelbert Rijken