ANBI

ANBI

Baptistengemeente De Fontein

Inleiding

Door de Belastingdienst wordt vereist dat een kerkgenootschap met ingang van 1 januari 2016 transparant is in haar financieel beleid m.b.t. de ANBI-status. Daarom publiceren wij hier de volgende gegevens.

Algemene informatie
RechtsvormKerkgenootschap
Statutaire naamBaptistengemeente De Fontein
HandelsnaamDe Fontein
URLwww.kerkdefontein.nl
Statutaire zetelMiddelburg
Handelsregisternummer (KvK)50766775
 RSIN0074.67.990 
Kerkelijke gemeenteOnze gemeente is niet aangesloten bij een landelijke organisatie.
Wij zijn daarom een zgn. vrije baptistengemeente.
Organisatie / bestuurder

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Raad van Oudsten en wordt gevormd door de oudsten van de gemeente. Deze telt momenteel (okt. 2017)  5 leden (oudsten).
De gemeente heeft een vaste voorganger: Ds. J. van der Zeeuw.

De raad wordt ondersteund door de diakenen en diakonessen. De penningmeester en de 2e penningmeester maken geen deel uit van de raad en zijn ook geen diaken.

Aantal bestuursleden (raad van oudsten)6
Is er een directie/ dagelijks bestuurNee
Is er een persoon in dienst?Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?Nee

 

NaamTitel/functieBeloning
Ds. J. van der ZeeuwvoorgangerJa
D. P. VisseroudsteGeen
R. de JonghoudsteGeen
M. de CarpentieroudsteGeen
 A. de KrameroudsteGeen
D. CijvatoudsteGeen
Beleidsplannen

Missie en visie
Visie geven de doelstellingen van de Baptistengemeente De Fontein weer (download visie en missie).

Financieel beleid
Het voeren van het financiële beheer voor de Baptistengemeente De Fontein te Middelburg
In de toelichting bij de begroting en rekening wordt verslag gedaan van de activiteiten. Het beloningsbeleid is vastgelegd in de regeling voor de salariëring van de voorganger. Hierbij is aangesloten bij de salarisnormen van de Unie van Baptisten en Evangelische gemeenten in Nederland.

Beschrijving van de doelstellingen:

a) Het inzetten van financiële middelen ten behoeve van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, alsmede de vorming tot een christelijke levenswandel;

b) zorg te dragen voor samenkomstruimten waarin de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus alsmede de vorming tot een Christelijke levenswandel gestalte kan krijgen

Wijze waarop doel behaald wordt:

a) het bevorderen en ondersteunen van evangelisatie- en zendingsarbeid en onderwijs uit Gods Woord;

b) het ondersteunen van gelovigen die werkzaam zijn in evangelisatie- en zendingsarbeid en in het geven van onderwijs uit Gods Woord;

c) het ondersteunen van gelovigen en niet-gelovigen die in behoeftige omstandigheden verkeren;

d) het in stand houden en exploiteren van het kerkgebouw;

e) het inzetten van overige wettige middelen waardoor kan worden bevorderd dat het doel van de kerk wordt bereikt.

Financieel Beheer

penningmeester

J. Boone

 

(tweede) penningmeester

A. Ludikhuijze

 

Contactinformatie ?

Kousteensedijk 14

4331 JE Middelburg

Bezoekadres

Kruitmolenlaan 70

4337 KS Middelburg

Postadres

  

 email adres