Zondagschool

Zondagsschool

In onze gemeente is er elke zondag voor kinderen van 4 t/m 12 jaar zondagsschool. De kinderen zitten bij de zondagsschool in de zelfde leeftijdsgroep. Zij horen het evangelie op een manier die past bij hun eigen leeftijd en niveau.

Er wordt gewerkt met de methode ‘Vertel het maar’. 

De kinderen komen met hun ouders naar de dienst en na het kinderblok vertrekken ze naar hun eigen lokaal. 

Op de eerste zondag van de maand is er Kidstime i.p.v. zondagsschool. Alle kinderen van alle groepen zitten dan samen in één lokaal en hebben daar hun eigen dienst, jong en oud, groot en klein. De Kidstime start direct om 10:00 uur; de kinderen gaan dus niet eerste naar de dienst.

Het is belangrijk om de kinderen over Jezus te vertellen op een voor hen begrijpelijke manier. Dat is ook de reden waarom er naar gestreefd wordt om voor kinderen in de basisschoolleeftijd een eigen samenkomst te hebben. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen met elkaar optrekken, van elkaar leren en met elkaar Jezus leren volgen! 

 

De kinderen worden ingedeeld naar de leeftijdsgroepen van de basisschool:

  • 0 – 4 jaar crèche
  • groep 1 – 4
  • groep 5 – 6
  • groep 7 – 8

Binnen het zondagsschoolprogramma zitten de volgende elementen:

  • zingen
  • Bijbelverhaal
  • tekst van de maand
  • knutselen/spel
  • drinken met wat lekkers