Missie en Visie

Missie

Door de kracht van de Heilige Geest vereren wij God de Vader, volgen wij Jezus Christus, zijn Zoon, en verkondigen wij het Evangelie tot redding van mensen.

 
Visie
 • God neemt de eerste plaats in ons leven in en Hem willen wij vol overgave eren in woord en daad.
 • Wij zijn aan elkaar gegeven om elkaar op te bouwen, toe te rusten en voor elkaar te zorgen.
 • Wij zijn toegewijd om de samenkomsten en kringen te bezoeken, onze gegeven gaven en talenten in te zetten, en gemotiveerd om de gemeente financieel te ondersteunen.
 • Wij vertellen graag aan anderen wie Jezus is en wat Hij voor ons betekent.
 • Wij zijn actief in evangelieverkondiging, diaconaat en zending.
Waar staan we voor?

Wij zijn:

 • een gemeente waar de Bijbel, als Woord van God, grondslag is van leer en leven van de gemeente en haar leden.
 • een gemeente waar je op basis van je geloof wordt gedoopt en daarmee ook lid wordt.
 • een gemeente waar kringen de basis vormen van het gemeenteleven en waar ruimte is voor specifieke doelgroepen.
 • een gemeente waar liefdevol naar elkaar wordt omgezien en die transparant is naar binnen en naar buiten.
 • een gemeente waar het belang van het huwelijk wordt benadrukt.
 • een gemeente waar geestelijke gaven ontdekt, ontplooid en ingezet worden.
 • een gemeente die aanstekelijk is in haar omgeving, op zondag en door de weeks, als gemeenschap en als individuen.
 • een gemeente die open staat voor samenwerking met andere kerken.