Opdragen

Opdragen

Ouders die een kind mogen ontvangen, hebben vaak de wens om dit kind bij God te brengen. Dit kan in een opdraagdienst. Tijdens de samenkomst wordt God gedankt voor het nieuwe leven en wordt Zijn zegen meegegeven. We dragen het jonge leven en de ouders op aan God en vragen Hem om leiding en wijsheid bij de opvoeding.

De gemeente staat om de ouders heen bij zegen en gebed. De gemeente wordt ook gevraagd te helpen waar nodig bij het opvoeden van deze kinderen en hen de weg te wijzen naar Jezus Christus.

De gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid hierin. Zij is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de ouders. We zijn als gemeente een groot gezin van God en hebben verantwoordelijkheid voor en naar elkaar. Na het opdragen wordt de gemeente gevraagd zich daarvan bewust te zijn om daaraan te voldoen.