Dopen

Dopen

Als men een keuze voor God gemaakt heeft, dan kan de doop aangevraagd worden. Voorafgaand wordt een doopstudie gevolgd, waarin uitleg wordt gegeven over de doop. Dopen is met Jezus Christus begraven worden en met Hem als een nieuw mens opstaan. Diegene die Jezus zijn of haar Heer kan noemen, mag zich laten dopen. Iemand die gedoopt wordt, laat daarmee zien dat het vroegere leven voorbij is en dat hij of zij in Jezus een nieuw mens is geworden.

Het dopen door onderdompeling laat dat mooi zien. Het oude leven gaat onder – is met Jezus gekruisigd en gestorven – en het nieuwe leven mét Jezus komt boven. Het oude leven wordt begraven en het nieuwe leven staat op. We dopen daarom door onderdompeling, juist omdat daarin heel goed zichtbaar wordt wat er van binnen met de dopeling is gebeurd.

De doop is een uiterlijk teken van een innerlijke verandering.