Avondmaal

Avondmaal

Avondmaal

Mattheus 26, vers 26 t/m 28 (HSV): “En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.”

Elke laatste zondag van de maand vieren wij het avondmaal in onze gemeente. Met het vieren hiervan gedenken we dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven voor onze zonden. Het brood staat symbool voor Zijn lichaam, de wijn voor Zijn bloed.

In onze gemeente hebben wij een ‘open avondmaal’. Dit houdt in dat gasten en vrienden van harte welkom zijn het avondmaal met ons te vieren. Als u voor de eerste keer in onze gemeente bent en u wilt deelnemen aan het avondmaal dan vragen wij u zich in het kort even voor te stellen en te getuigen dat Jezus ook uw/jouw Verlosser is.