Pastoraat

Pastoraat

In de Baptistengemeente ‘De Fontein’ functioneert een pastoraal team (PT). Dit team bestaat uit  gemeenteleden die de bediening van pastorale zorg hebben. Om een pastoraal teamlid te worden is het noodzakelijk een training te volgen bij het Centrum voor Pastorale Counseling of bij het Evangelisch College. De teamleden zijn geen professionele hulpverleners.

Voor wie is het PT er?

Het PT er voor iedereen in de gemeente die tijdelijk ondersteuning nodig heeft  in de vorm van een luisterend oor, meebidden en meedenken.

Wat biedt het PT?

Het PT biedt individuele ondersteuning, waarbij een teamlid allereerst luistert naar u. Vervolgens bidt en denkt het teamlid met u mee welke mogelijkheden er zijn om met uw situatie om te kunnen gaan. Het PT werkt  één-op-één. Mannen worden door een man ondersteund, vrouwen door een vrouw. Echtparen worden door een man en vrouw ondersteund.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij deze vorm van ondersteuning niet voldoende is. De persoon die ondersteuning gevraagd heeft, blijft bijvoorbeeld vast lopen. In zulke gevallen kan het bevrijdingspastoraat worden ingezet. Dit is een intensievere vorm van ondersteuning waarbij gewerkt wordt met een  zeer uitgebreide vragenlijst. Het invullen van deze vragenlijst kan licht werpen op achtergronden die een oorzaak kunnen zijn van het vastlopen van de betreffende persoon. Na een traject van onderzoeken en analyseren van de problemen volgt een bevrijdingsgebed.

Voor de tieners en de jongeren kan jeugdpastoraat worden aangeboden. Op dit moment is het jeugdpastoraat nog in ontwikkeling.

Voor situaties waarbij de pastorale zorg vanuit de gemeente niet toereikend is, verwijzen wij door naar professionele hulpverlening.

Huwelijksmentoraat

Een aparte plaats in het pastoraat is het huwelijksmentoraat. Hierbij coachen een aantal mentor-echtparen jonge echtparen. De mentor-echtparen  zijn gemeenteleden die ervaring en wijsheid hebben om andere echtparen te kunnen coachen. In principe duurt het traject van huwelijksmentoraat één jaar. Het huwelijksmentoraat wordt gecoördineerd door het PT.

Aanmelden

Mocht u een hulpvraag hebben waarbij u een beroep wilt doen op het PT, dan kunt u zich aanmelden via het centraal emailadres van de Baptistengemeente. In overleg met de coach van het PT wordt dan een pastoraal traject opgestart.

Vragen

Heeft u vragen over of aan het PT dan kunt u contact opnemen via het emailadres: pastoraat@kerkdefontein.nl