Bijbelstudie

Koninkrijk van God

In de even weken wordt er van september tot en met mei op de woensdagavond de gemeentelijke Bijbelstudie gehouden van 20.00 – 21.30 uur.

De Bijbelstudie wordt ondersteund door een PowerPointpresentatie, die na van afloop van de avond bekeken en gedownload kan worden vanaf deze site. Tevens kan dan de Bijbelstudieavond vanaf de site beluisterd worden, zodat u de studie thuis nog eens op een geschikt moment en op in eigen tempo kunt beluisteren en de PowerPointpresentatie daarbij kunt gebruiken.

 

In Hos. 4:6 zegt de Here God: ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.’ Het is voor ons als gelovigen heel belangrijk te weten wat de Bijbel ons leert over het verlossingswerk van de Here Jezus Christus, maar ook over allerlei belangrijke zaken in het leven. In de Bijbel staat immers opgeschreven wat God aan ons wil bekendmaken. Iedereen, van jong tot oud is van harte welkom bij de Bijbelstudie op woensdagavond.

 

Vanaf januari 2018 hebben we stilgestaan bij het onderwerp ‘Discipelschap’. In maart zijn we begonnen met het onderwerp ‘Het Koninkrijk van God’. Met dit onderwerp gaan we na de zomerstop in september weer verder.

Bijbelstudie 2018 Koninkrijk van God.... is nabijgekomen .....
Bijbelstudie Discipelschap 2018