Logos Hope Renske Cloosterman

Renske Cloosterman Logos Hope

De Baptisten Gemeente de Fontein heeft Renske Cloosterman twee jaar ondersteund als zendeling op de Logos Hope (kortdurend project).

Als terug blik haar laatste nieuwsbrief….