Collecte bonnen

Collectebonnen

In de dienst van 4 januari 2015 heeft oudste Dick Visser verteld dat de Raad van Oudsten heeft besloten om vanaf 1 januari 2015 een systeem van collectebonnen in te voeren in onze Baptistengemeente De Fontein. In dit artikel volgt een toelichting en heb ik een bestelformulier toegevoegd.

Elk gemeentelid/gast of vriend blijft volkomen vrij om bonnen of geld te geven voor de collecten die wij inzamelen. De Raad heeft voor dit in de kerkelijke praktijk vaak toegepaste systeem gekozen omdat:

  • er dan geen zorgen zijn over gepast geld. Door de bonnen kan men eenvoudig de beschikking krijgen over diverse te geven bedragen;
  • er minder geld in omloop komt en er dus minder risico is voor de gever en voor de ontvanger. De bonnen kunnen thuis (voor de samenkomst) worden afgescheurd waardoor het wegraken tot een minimum wordt beperkt;
  • de leden/vrienden/gasten kunnen meer geven, omdat de fiscale aftrekbaarheid oploopt. Het geven van collectegeld is niet aftrekbaar voor de IB. Indien men de bewijsstukken van de aanschaf van de collectebonnen bewaart kan het geven hiervan wel aftrekbaar worden gemaakt.

De volgende collectebonnen zijn beschikbaar:

Kleur

Waarde per bon

Waarde per bonkaart

Aantal bonnen

    

Wit

€ 0,50

€ 10,–

20

Blauw

€ 1,–

€ 20,–

20

Groen

€ 2,–

€ 40,–

20

Oranje

€ 5,–

€ 100,–

20

Een bonkaart is verdeeld in een strook die genummerd is, kan tevens als kwitantie dienen en heeft 20 bonnen. Losse bonnen worden niet verkocht.

De verkoop van de bonnen gebeurt op twee manieren:

  1. Per bank.

U kunt een bonkaart bestellen door het desbetreffende bedrag over te maken op IBAN-nummer:

NL07 RABO 0385332041 ten name van de Baptistengemeente De Fontein. U dient hierbij duidelijk te vermelden hoeveel kaarten en van welke waarde u wilt hebben. Na de ontvangst kunt u de bonkaart afhalen bij de boekenhoek.

  1. Boekenhoek
    Hier kunt u uitsluitend tegen contante betaling één van de vier beschikbare bonkaarten kopen.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de penningmeester, Anton Ludikhuizen.

Baptistengemeente De Fontein
Kruitmolenlaan 70
4337 KS Middelburg


Bestelformulier collectebonnen

Graag wil ondergetekende de volgende bonkaarten bestellen:

Aantal

Bonkaarten

Kleur

Waarde per bon

Waarde per kaart

Bedrag

     
 

Wit

€ 0,50

€ 10,–

 
 

Blauw

€ 1,–

€ 20,–

 
 

Groen

€ 2,–

€ 40,–

 
 

Oranje

€ 5,–

€ 100,–

 
     
   

Totaalbedrag

 

Naam: ……………………………………………

Adres……………………………………………..

Postcode/Woonplaats………………………………………………………

Handtekening……………………………………………

Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester, Anton Ludikhuizen

 

Bijdragen voor de gemeente

Eind 2015 heeft de raad een brief gezonden aan elk lid van de gemeente over de vrijwillige bijdrage. In deze brief werd elk lid opgeroepen een bijdrage te geven voor zover financieel mogelijk is. Deze brief wordt hierna volledig weergegeven, omdat hier alle belangrijke informatie staat.

Willen/wilt jullie/u meer weten? Dan kunnen jullie mij bellen of een e-mailbericht sturen. 

Anton Ludikhuizen

Penningmeester
Baptistengemeente De Fontein

Geachte broeder en zuster,

Vanuit de Raad van Baptistengemeente De Fontein te Middelburg ontvangt u een brief voor u/jou/jullie.

Als gemeente van Jezus Christus hebben we de visie mensen te laten groeien in hun geloof, om sterker te worden en als volgeling van Jezus te leven en te bewegen. Wij weten dat God ons onvoorwaardelijk liefheeft en dat het Zijn verlangen is dat wij ook Hem liefhebben en onze naasten als onszelf. U zult wel begrijpen dat een gemeente niet zonder financiën kan draaien.

Om een gemeente draaiende te houden op de manier waarop God dat bedoelt in Zijn Woord is geld nodig. Denk aan het gebouw, de voorganger, zendingsactiviteiten, evangelisatieacties, diaconaal werk, kinderwerk, enzovoort. Als wij belijden in God te geloven en willen leven naar Zijn Wil, dan moeten we ook investeren in bovengenoemde dingen. Als elk lid van de gemeente naar eigen kunnen en vermogen bij gaat dragen aan een goede financiële basis, kunnen wij beter plannen en begroten. Ook dat hoort bij het werk binnen de gemeente.

Uitgaande van de begroting 2015 hebben we een richtlijn berekend die elk huishouden zou moeten geven om de bijdragen te kunnen halen. Dit bedrag is per huishouden bepaald op afgerond € 50 per huishouden per maand. Omdat momenteel 30% van de leden niet geeft, moet dit bedrag hoger zijn om een sluitende begroting te krijgen. Indien we in de toekomst een voorganger willen benoemen, zal er minimaal het dubbele gegeven moeten worden. Uiteraard hangt het kunnen geven af van uw financiële omstandigheden.

Het zou prettig zijn dat ieder die bijdragen wil dit maandelijks doet, automatisch via periodieke overboeking, dan is er een beter inzicht in en overzicht over de financiën. De Baptistengemeente De Fontein te Middelburg heeft de beschikking over een bankrekening bij de Rabobank: NL07 RABO 0385 3320 41.

De giften die jullie geven zijn fiscaal aftrekbaar, omdat wij als gemeente beschikken over een verklaring van de Belastingdienst waarbij wij zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het mooiste aan het geven is echter dat we het voor Hem mogen doen! Het is een eerbetoon aan God!