Baptistengemeente de Fontein

Vereren - Volgen - Verkondigen

Welkom op de website van de Baptistengemeente De Fontein

zaal fontein 

Iedere zondagmorgen komen we samen in ons gebouw aan de Kruitmolenlaan 70 in Middelburg. In onze dienst staan lofprijzing en aanbidding, prediking en voorbede centraal. 

We beginnen de dienst met het zingen van een aantal welkomstliederen. De dienst wordt begeleid door ons combo, een aantal vocals en zangleidster.

Na het welkom en de mededelingen is er aandacht voor de kids in de dienst. Na een korte inleiding zingen zij met de gemeente, een kinderlied en vervolgen zij de dienst in hun eigen samenkomst. Daarna gaan we over tot aanbidding met toepasselijke nummers om onze God te eren en om samen voor de troon van God te komen. 

Dan volgt de woordverkondiging. We kijken uit naar wat God door de voorganger ons wil vertellen. Na de prediking, is er ruimte voor gebed. Tijdens de bidstond is er ruimte voor vrij gebed. 

Begeleid door muziek en zang is er mogelijkheid tot het geven van gaven. De eerste collecte is voor het werk in de gemeente. De tweede collecte is wisselend.

Natuurlijk gaan we niet naar huis zonder de Zegen van onze Heer. 

Na de dienst is er volop ruimte voor napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.

De Fontein heeft een eigen winkeltje waar allerlei geestelijke lectuur, cd's, kaarten en kleine cadeautjes te koop zijn.

Heeft u behoefte aan gebed, dan zijn er twee gemeenteleden beschikbaar om persoonlijk met u te bidden.

De dienst begint om 10.00 uur. Kijk in de agenda voor meer informatie.

Laatst gewijzigd