Welkom op de website van Baptisten Gemeente “de Fontein”

Welkom op de website van Baptisten Gemeente "de Fontein"

Iedere zondagmorgen komen we als gemeente samen in ons gebouw aan de Kruitmolenlaan 70 in Middelburg. In onze dienst staat de prediking vanuit Gods Woord centraal. Daarnaast is er ook ruimte voor lofprijzing, aanbidding en voorbede.

We openen de dienst met het zingen van een aantal liederen. De samenzang wordt begeleid door een combo, een zangleidster en een aantal vocalisten.

Na het welkom en de mededelingen is er aandacht voor de kinderen in de dienst. Na een korte inleiding zingen zij met de gemeente een kinderlied en gaan zij naar hun eigen samenkomst in andere ruimtes.

Als de kinderen naar hun eigen samenkomst zijn gegaan gaat de gemeente verder met de dienst en zingt een aantal liederen waarna de prediking volgt.

Na de prediking is er ruimte voor vrij gebed.

Als de dienst is afgelopen is er volop ruimte om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

De dienst begint om 10.00 uur.

Nieuwe seizoen bijbelstudie is weer begonnen ...........

Hebben jullie verkering of willen jullie je voorbereiden op het huwelijk? Geef je dan op voor deze cursus. 
Lees meer …..

Locatie Baptisten Gemeente de Fontein